Порівняти два натуральних числа означає з’ясувати, яке з них більше, а яке – менше. Результати порівняння записують за допомогою знаків менше (<), більше (>) або дорівнює (=).

Két természetes szám összehasonlítása azt jelenti, hogy meghatározzuk, hogy melyikük a nagyobb és melyikük a kisebb. Az összehasonlítás eredményét a kisebb (<) vagy nagyobb (>) relációs jelek segítségével írhatjuk fel.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Числа можна порівнювати за допомогою координатного променя.
2. Якщо у запису двох натуральних чисел та сама кількість цифр, тоді числа порівнюють порозрядно, починаючи з найстаршого розряду.