9 klasa

Algebra Nierówności Funkcja kwadratowa Ciągi liczbowe Podstawy kombinatoryki, teorii prawdopodobieństwa i statystyki Geometria Metoda współrzędnych na płaszczyźnie Rozwiązywanie trójkątów Wielokąty foremne Przekształcenia geometryczne

Algebra

Nierówności

Funkcja kwadratowa

Ciągi liczbowe

Podstawy kombinatoryki, teorii prawdopodobieństwa i statystyki

Geometria

Metoda współrzędnych na płaszczyźnie

Rozwiązywanie trójkątów

Wielokąty foremne

Przekształcenia geometryczne