Приклад застосування терміна в українській мові

Трина́дцятий – порядковий числівник числа тринадцять.