Бісектриса – промінь, який виходить з вершини кута й розбиває його на два рівних кути.

Bisectoarea reprezintă semidreapta care pornește din vârful unghiului și îl împarte în două unghiuri egale.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо взяти кут, вирізаний з аркуша паперу, то його бісектрису легко знайти за допомогою перегинання.