Час – це величина, яка означає тривалість події.

Timpul reprezintă o mărime care indică durata unei acțiuni.

Приклад застосування терміна в українській мові

Такі одиниці вимірювання часу як рік, місяць і доба пов’язані з обертанням небесних тіл.