Числó – це одиниця підрахунку та вимірювання.

Numărul este o unitate de calcul și de măsurare.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кількість предметів множини виражають числом.