Pentru a compara segmente, folosim lungimile lor. Dacă segmentul АB = 3 cm, iar segmentul MN = 3 cm, atunci segmentele AB și MN sunt egale. Segmentul CD = 4 cm, de aceea el este mai mare decât segmentul AB și decât segmentul MN.

Для порівняння відрізків користуються їх довжинами. Якщо відрізок АB = 3 см і відрізок MN = 3 см, то відрізки АB і MN – рівні. Відрізок СD = 4 см, тому він більший за відрізок АB і за відрізок MN.

Приклад застосування терміна в українській мові

Як порівнюють два відрізки?