Descăzutul – primul component al operației de scădere, de la care se scade.

Змéншуване – перший компонент дії віднімання; число, від якого віднімають.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.