Дíлення – це дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

Împărțirea – este operația cu ajutorul căreia se află unul dintre factori, după produsul cunoscut și celălalt factor.

Приклад застосування терміна в українській мові

При діленні натурального числа на рівне йому число отримаємо одиницю (а:а=1).