Distanța dintre două puncte reprezintă lungimea unui segment imaginar, ale cărui extremități sunt aceste puncte. Cel mai scurt drum de a ajunge dintr-un punct în altul.

Відстань між двома точками – довжина уявного відрізка, кінцями якого є ці точки. Найкоротший шлях, яким можна дістатися з однієї точки в іншу.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Підставивши в цей вираз довжини відрізків AC та BC, виражені через координати точок A та B, отримаємо формулу для обрахунку відстані між точками на площині.
2. Що називають відстанню між точками A і B?