Expresia literală (cu variabilă) este înscrierea compusă din litere, numere, operații aritmetice și paranteze. Expresia literală o numesc și expresia cu variabilă.

Бу́квений ви́раз – запис, складений із букв, чисел, знаків арифметичних дій і дужок. Буквений вираз також називають виразом зі змінною.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти значення буквеного виразу, потрібно підставити у вираз числове значення букви і виконати обчислення.