Expresiile care conțin nu numai numere și semne ale operațiilor aritmetice, ci și litere, se numesc expresii literale.

Вирази, що містять не тільки числа та знаки дій, але й букви, називають буквеними.

Приклад застосування терміна в українській мові

Значення буквених виразів можна знайти, якщо знати значення букв, що входять до них.