Fracția este câtul a două numere naturale, în care numărătorul este deîmpărțitul, iar numitorul – împărțitul. Se numesc facții numere de tipul: , , .

Дріб – це частка двох натуральних чисел, де чисельник – ділене, а знаменник – дільник. Дробами називають числа виду , , .

Приклад застосування терміна в українській мові

Дробом є одна чи декілька частин цілого.