Кóнус – геометричне тіло, яке складається з круга і точки, що не лежить на площині круга, та відрізків, які сполучають дану точку з точками круга.

Conul este corpul geometric care este format dintr-un cerc și un punct care nu se află pe planul cercului, precum și din segmentele care unesc acest punct cu punctele cercului.

Приклад застосування терміна в українській мові

Поверхня конуса складається з бічної поверхні та основи конуса.