На малюнку точці D відповідає число 5 на координатному промені OX. Це число називають координатою точки D.

În desen, punctului D îi corespunde numărul 5 pe semidreapta de coordonate OX. Acest număr se numește coordonata punctului D.

Приклад застосування терміна в українській мові

Намалюйте координатний промінь та визначте координати трьох довільних точок.