Legea asociativă a adunării: pentru a aduna la suma a două numere un al treilea număr, putem aduna la primul număr suma numărului al doilea și al treilea.

Сполу́чний зако́н додава́ння: щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел.

Приклад застосування терміна в українській мові

Для будь-яких натуральних чисел а, b і c виконується рівність (а + b) + c = а + (b + c), яка є сполучним законом додавання.