Legea distributivă a înmulțirii față de scădere: pentru a înmulți diferența a două numere cu un număr oarecare, trebuie să se înmulțească descăzutul și scăzătorul cu acest număr, apoi să se scadă produsele obținute.

Розподі́льний зако́н мно́ження відно́сно відніма́ння: щоб помножити різницю двох чисел на деяке число, треба зменшуване і від’ємник помножити на це число й отримані добутки відняти.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом множення відносно віднімання?