Linia frântă este figura geometrică ce reprezintă o linie care nu este dreaptă și care este formată din segmente legate între ele succesiv.

Ламана – геометрична фігура, що є непрямою лінією, яка складається з послідовно з'єднаних між собою відрізків.

Приклад застосування терміна в українській мові

Як треба розрізати квадрат із стороною 6 см на дві частини по ламаній, яка містить три ланки, щоб з отриманих частин можна було скласти прямокутник?