Нері́вність – це співвідношення, яке показує, що одне число більше або менше за інше.

Inegalitatea este corelația care arată că un număr este mai mare sau mai mic decât altul.

Приклад застосування терміна в українській мові

У нерівності два числа або числові вирази з’єднані знаками більше ">" чи менше "<".