Numerele naturale reprezintă numerele care se folosesc la numărarea obiectelor.

Натурáльні чи́сла – це числа, які використовують при лічбі.

Приклад застосування терміна в українській мові

Найменше натуральне число – це 1, а найбільшого натурального числа не існує.