Одини́ці вимі́рювання – це величини, які використовують, щоб кількісно охарактеризувати певний об’єкт чи явище.

Unitățile de măsură sunt mărimile utilizate pentru a caracteriza cantitativ un obiect anumit sau un fenomen.

Приклад застосування терміна в українській мові

Одиницями вимірювання площі є квадратні метри.