Operațiile aritmetice sunt operații cu cifre și cu necunoscute. În aritmetică sunt 4 operații: adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea.

Арифмети́чні ді́ї – це дії з цифрами та змінними. В арифметиці є 4 дії: додавання, віднімання, множення, ділення.

Приклад застосування терміна в українській мові

Додавання і множення є прямими арифметичними діями, а віднімання і ділення належать до обернених арифметичних дій.