Початок відліку – точка на координатному промені або на координатній прямій з нульовими координатами. Точка O (0) – початок відліку.

Începutul enumerării reprezintă acel punct de pe axa de coordonate sau de pe dreapta de coordonate, care are coordonatele 0. Punctul O (0) reprezintă începutul enumerării.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що більша координата точки, то більша відстань від неї до початку відліку.