Поря́док дій у ви́разі – це послідовність, за якою виконують розв’язання.

Ordinea operațiilor într-o expresie reprezintă continuitatea în care se efectuează rezolvarea ei.

Приклад застосування терміна в українській мові

У виразах, що містять тільки додавання і віднімання, дії виконують у тому порядку, як вони записані.