Порівняти два натуральних числа означає з’ясувати, яке з них більше, а яке – менше. Результати порівняння записують за допомогою знаків менше (<), більше (>) або дорівнює (=).

A compara două numere naturale înseamnă a stabili care dintre ele este mai mare și care este mai mic. Rezultatele comparării se notează cu ajutorul semnelor „mai mic” (<) sau „mai mare” (>).

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Числа можна порівнювати за допомогою координатного променя.
2. Якщо у запису двох натуральних чисел та сама кількість цифр, тоді числа порівнюють порозрядно, починаючи з найстаршого розряду.