Дві фігури називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні.

Două figuri se numesc egale, dacă ele coincid la suprapunere.

Приклад застосування терміна в українській мові

На рисунку 113 зображено фігури, які суміщаються при накладанні. Чи можна вважати ці фігури рівними?