Два многокутники називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні.

Două poligoane se numesc egale, dacă ele coincid la suprapunere.

Приклад застосування терміна в українській мові

На рисунку 112 зображено два рівних многокутники.