Два відрізки називають рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Рівні відрізки мають рівні довжини.

Două segmente se numesc egale, dacă ele coincid la suprapunere. Segmentele egale au lungimi egale.

Приклад застосування терміна в українській мові

Сума довжин двох рівних відрізків АВ і СD 18 см. Яку довжину має кожний з них?