Розподі́льний зако́н ді́лення відно́сно додава́ння: щоб розділити суму на число, відмінне від нуля, потрібно кожний доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки.

Legea distributivă a împărțirii față de adunare: pentru a împărți o sumă la un număr diferit de zero, este suficient să se împartă fiecare termen la acest număr și apoi să se adune câturile obținute.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом ділення відносно додавання?