Розподі́льний зако́н мно́ження відно́сно додава́ння: щоб помножити суму двох чисел на число, достатньо кожний доданок помножити на це число, а потім отримані добутки додати.

Legea distributivă a înmulțirii față de adunare: pentru a înmulți suma a două numere cu un număr, e suficient să înmulțim fiecare termen cu acest număr, iar apoi produsele obținute trebuie adunate.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом множення відносно додавання?