Розв’яза́ти рівня́ння – це знайти числове значення змінної, при якому виконується рівність.

A rezolva o ecuație înseamnă a găsi valoarea numerică a variabilei, pentru care egalitatea este adevărată.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб розв’язати рівняння, користуються алгоритмом розв’язування рівнянь.