Șirul numerelor naturale reprezintă totalitatea numerelor naturale, scrise în ordine crescătoare, adică fiecare număr următor este mai mare cu o unitate decât numărul precedent.

Натурáльний ряд чи́сел – це натуральні числа, записані так, що кожне наступне число на одиницю більше від попереднього.

Приклад застосування терміна в українській мові

Першим числом натурального ряду є число 1.