Сполу́чний зако́н мно́ження: щоб добуток двох чисел помножити на деяке число, можна перший множник помножити на дане число і результат помножити на другий множник.

Legea asociativă a înmulțirii: pentru a înmulți produsul a două numere cu un al treilea număr, putem înmulți primul factor cu acest număr, și rezultatul de-l înmulțit cu al doilea factor.

Приклад застосування терміна в українській мові

Яке твердження називають сполучним законом множення?