У десятковій системі числення кожне натуральне число можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад:
5248 = 5000 + 200 + 40 + 8 = 5 · 1000 + 2 · 100 + 4 · 10 + 8 · 1.

În sistemul zecimal de numerație fiecare număr natural poate fi scris sub formă de sumă a termenilor de ordin. De exemplu:
5248 = 5000 + 200 + 40 + 8 = 5 · 1000 + 2 · 100 + 4 · 10 + 8 · 1.

Приклад застосування терміна в українській мові

Число a має в записі x тисяч, y сотень, b десятків і c одиниць. Подайте число a у вигляді суми розрядних доданків.