Кінці ланок (відрізків) ламаної називають вершинами ламаної лінії.

Extremitățile segmentelor unei linii frânte se numesc vârfuri ale liniei frânte.

Приклад застосування терміна в українській мові

Точки A, B, C, D, Eвершини ламаної ABCDE, точки A і E – кінці ламаної, а відрізки AB, BC, CD, DE – її ланки.