Віднімáння – це арифметична дія, що полягає у зменшенні числа на певну кількість одиниць (обернена дія до дії додавання).

Scăderea este operația aritmetică care constă în micșorarea numărului cu o anumită cantitate de unități (operația inversă a adunării).

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо предмети забирають (вилучають) і отримують менше число, то таку дію називають відніманням.