5. ročník

Prirodzené čísla a počtové výkony s nimi Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Násobenie a delenie prirodzených čísel Zlomky Desatinné čísla

Prirodzené čísla a počtové výkony s nimi

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

Násobenie a delenie prirodzených čísel

Zlomky

Desatinné čísla