Приклад застосування терміна в українській мові

П’ятисо́тий – порядковий числівник числа п’ятсот.