A félegyenes kezdőpontja – az a pont, amelyből a félegyenes kiindul, s amely a félegyenest egyik oldalról határolja.
Az ábrán az A pont – a félegyenes kezdőpontja.

Початок променя – точка, з якої виходить промінь і яка обмежує його з одного боку.
Точка А на малюнку – початок променя.

Приклад застосування терміна в українській мові

Спершу записують літеру, яка позначає початок променя, а потім літеру, яка позначає будь-яку іншу точку цього променя. Наприклад, промінь з початком у точці O можна позначити OA або OB.