A körvonal átmérője – olyan szakasz, amely a körvonal két pontját úgy köti össze, hogy áthalad a középpontján.

Діа́метр ко́ла – відрізок, що сполучає дві точки на колі і проходить через його центр.

Приклад застосування терміна в українській мові

Два радіуси кола дорівнюють його діаметру.