A műveletek sorrendje a kifejezésben – az az egymásutániság, ami alapján a feladat megoldható.

Поря́док дій у ви́разі – це послідовність, за якою виконують розв’язання.

Приклад застосування терміна в українській мові

У виразах, що містять тільки додавання і віднімання, дії виконують у тому порядку, як вони записані.