A szakasz hossza – a szakasz kezdő és végpontját jelölő pontok távolságával egyenlő.

Довжина́ відрі́зка – це відстань між точками, що позначають початок і кінець відрізка.

Приклад застосування терміна в українській мові

Число, яке одержуємо в результаті вимірювання відрізка, називається довжиною відрізка.