Ар – це одиниця виміру, яка дорівнює площі квадрата зі стороною 10 м.

Ár – olyan mértékegység, amelynek területe egyenlő egy 10 m oldalhosszúságú négyzet alapterületével.

Приклад застосування терміна в українській мові

Земельна ділянка, засаджена фруктовими деревами, має площу 6 арів, або 6 соток.