Арифмети́чні ді́ї – це дії з цифрами та змінними. В арифметиці є 4 дії: додавання, віднімання, множення, ділення.

Számtani műveletek – a számokkal és a változókkal való műveletek. Négy számtani művelet van: összeadás, kivonás, szorzás, osztás.

Приклад застосування терміна в українській мові

Додавання і множення є прямими арифметичними діями, а віднімання і ділення належать до обернених арифметичних дій.