Az egyenlet gyökének nevezzük azt a számot, amely a változó helyére behelyettesítve az egyenletet igaz számegyenlőséggé alakítja át.

Коренем рівняння називають число, яке при підстановці його замість букви перетворює рівняння на правильну числову рівність.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Деякі рівняння можуть мати кілька коренів.
2. Щоб перевірити, чи є число коренем рівняння, потрібно підставити це число в рівняння замість невідомого і виконати обчислення. Якщо отримаємо правильну рівність, то число є коренем рівняння.