Betűkifejezés – betűkből, számokból, számtani műveletek jeleiből és zárójelekből álló kifejezés. A betű kifejezést változót tartalmazó kifejezésnek is nevezik.

Бу́квений ви́раз – запис, складений із букв, чисел, знаків арифметичних дій і дужок. Буквений вираз також називають виразом зі змінною.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти значення буквеного виразу, потрібно підставити у вираз числове значення букви і виконати обчислення.