Чáстка – це результат ділення.

Hányados – az osztás eredménye.

Приклад застосування терміна в українській мові

Частка показує, у скільки разів ділене більше ніж дільник.