Дíлення – це дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

Osztás – olyan számtani alapművelet, amelyben az egyik szorzót a másik szorzó és a hányados szorzata révén kaphatjuk meg.

Приклад застосування терміна в українській мові

При діленні натурального числа на рівне йому число отримаємо одиницю (а:а=1).