Добу́ток – результат дії множення двох або більше чисел.

Szorzat – egy vagy több szám szorzása során kapott eredmény.

Приклад застосування терміна в українській мові

Добутком будь-якого числа і 1 є дане число.