Egyenesszögnek nevezzük azt a szöget, melynek szárai egy egyenest alkotnak.

Кут, сторони якого утворюють пряму і градусна міра якого дорівнює 180, називають розгорнутим.

Приклад застосування терміна в українській мові

За одиницю вимірювання кутів беруть одиничний кут як частину розгорнутого кута, поділеного на 180 рівних частин.